Tags: 12 nhóm chính sách

Video 12 nhóm chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành để triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ theo hướng tinh giản tối đa các thủ...

02.07.2021 | 15:29 PM