Hotline: 0917.200.203 - 0911 345 808

Thử nghiệm

Tags: bài chòi

Tin tức Quảng Trị: Nhiều hoạt động văn hóa trong dịp lễ 30/4, 1/5

01.05.2019 | 08:55 AM

Tin tức Lễ đón bằng UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

25.04.2019 | 06:48 AM

Tin tức Nghệ thuật bài chòi Bắc Trung Bộ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

14.03.2019 | 09:59 AM

Văn hóa Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Bài Chòi

20.11.2018 | 09:19 AM

Văn hóa Bài Chòi - hồn cốt trong đời sống văn hóa tinh thần người dân

19.10.2018 | 15:21 PM

Tỉnh thành Quảng Nam

03.10.2018 | 22:15 PM

Thông tin đối tác